Các mốc công việc cần hoàn thành

Dạo này cũng đạt được một số thành công nho nhỏ ban đầu, nên thấy có vẻ không còn chăm chỉ như trước nữa, nên viết những mốc công việc cần hoàn thành lên đây để tăng động lực:

1) 20-08-2011: Đăng 2 bài:

Bài 1: Dell Inspiron 4050 và Dell Vostro 1450
Bài 2: Những laptop giá thấp nhất của từng hãng.